(1)
Prokurat-Strawińska, A. Zarządzanie Procesowe W branży Leasingowej. zeszyty 2017, 1, 227-237.