(1)
Niedziałek, J.; Ossowska, L. Zróżnicowanie Kondycji Finansowej Gmin Powiatu koszalińskiego W Latach 2010-2014. zeszyty 2017, 1, 197-210.