(1)
Hok, B. Wybrane Czynniki Finansowe Do Oceny zamożności Jednostek samorządu Terytorialnego Na przykładzie Gmin Wiejskich I Miejsko-Wiejskich województwa Zachodniopomorskiego. zeszyty 2017, 1, 111-127.