(1)
TOKENIZACJA JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII. zeszyty 2023, No. 26.