(1)
ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE. zeszyty 2023, No. 26.