(1)
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE KOCZAŁA. zeszyty 2023, No. 26.