(1)
KarpiƄski, D. ZJAWISKO UNDEREMPLOYMENT NA RYNKU PRACY W POLSCE. zeszyty 2022, 1, 97-111.