(1)
Waszkiewicz, G. ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH. zeszyty 2021, 1, 223-240.