(1)
Marczak, M. MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAƁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO). zeszyty 2021, 1, 99-111.