(1)
Szewczyk, K. ZARZÄ„DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE. zeszyty 2022, 1, 171-184.