(1)
Horeglad, P.; Kasperska , E. DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ. zeszyty 2021, 1, 9-23.