(1)
RadliƄska, K. M. PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY. zeszyty 2021, 1, 113-126.