(1)
Landsberg, T. WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP. zeszyty 2021, 1, 39-49.