(1)
Stopińska, D.; Ossowska, L. ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. zeszyty 2019, 1, 121-138.