(1)
Kurek, K.; Ossowska, L. STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWĂ“DZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. zeszyty 2019, 1, 9-24.