(1)
Święty, D.; Janiszewska, D. ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. zeszyty 2019, 1, 139-158.