(1)
Sobko, R.; Klonowska-Matynia, M. DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO. zeszyty 2019, 1, 89-108.