[1]
Prokurat-Strawińska, A. 2017. Zarządzanie procesowe w branży leasingowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 20 (luty 2017), 227-237.