[1]
2023. INWESTYCJE W TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 26 (Feb. 2023).