[1]
2023. TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI EMERYTALNYCH I ICH WSPÓŁCZESNE ODMIANY. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 26 (Feb. 2023).