[1]
Waszkiewicz, G. 2021. ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 16 (luty 2021), 223–240.