[1]
Marczak, M. 2021. MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 16 (luty 2021), 99–111.