[1]
Szewczyk, K. 2022. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 25 (luty 2022), 171–184.