[1]
Landsberg, T. 2021. WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 24 (luty 2021), 39–49.