[1]
Święty, D. i Janiszewska, D. 2019. ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 23 (grudz. 2019), 139–158.