[1]
Marczak, M. 2015. Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. 1, 19 (grudz. 2015), 103–120.