[1]
M. Ponikiewska i D. Janiszewska, „Analiza budżetu gminy Kołobrzeg w zakresie wydatków na pomoc społeczną”, zeszyty, t. 1, nr 22, s. 287-302, grudz. 2018.