Ponikiewska, M. i Janiszewska, D. (2018) „Analiza budżetu gminy Kołobrzeg w zakresie wydatków na pomoc społeczną”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), s. 287-302. Dostępne na: http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/128 (Udostępniono: 2lipiec2020).