Stopińska, Daria, i Luiza Ossowska. 2019. „ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23), 121-38. http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152.