Sobko, Radosław, i Maria Klonowska-Matynia. 2019. „DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23), 89-108. http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139.