Ponikiewska, Magdalena, i Dorota Janiszewska. 2018. „Analiza budżetu Gminy Kołobrzeg W Zakresie wydatków Na Pomoc społeczną”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (22), 287-302. http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/128.