STOPIŃSKA, D.; OSSOWSKA, L. ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, v. 1, n. 23, p. 121-138, 20 grudz. 2019.