WALLIS, A. DOBÓR PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, v. 1, n. 23, p. 159-172, 20 grudz. 2019.