Ponikiewska, M., & Janiszewska, D. (2018). Analiza budżetu gminy Kołobrzeg w zakresie wydatków na pomoc społeczną. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 287-302. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/128