Cegielska, E. 2017 lut 7. Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. [Online] 1:20